Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |
Samdrift Tønder - Sammen om sundhed
Samdrift TønderpilOm samdrift

Om samdrift

Ved 'samdrift' mener vi en integrationsproces på tværs af regionale og kommunale sundhedsaktører. Konkret handler det om samdrift og dermed en integrationsproces mellem: 

 

  • Kommunal sygeplejeklinik & regional skadeklinik (delinitiativ 1)
  • Kommunal akutfunktion & Medicinsk Daghospital Tønder (delinitiativ 2)

 

I udviklingen af samdrift skelner vi mellem forskellige integrationsniveauer hvorved der kan ske samdrift:

Et organisatorisk niveau: Dette niveau kan omhandle nye metoder og modeller for finansiering, ledelse og organisering. I Samdrift Tønder har vi fx arbejdet med fælles forandringsledelse, hvor funktions- og afdelingsledere arbejder på at handle som én fælles ledergruppe ift. forandringsprocessen. Det koordinerende lederforum er et eksempel på hvordan vi allerede har etableret en styrende koalition på et organisatorisk niveau, som skal sikre fremdrift.  

Et medarbejderniveau: Dette niveau omhandler relationel koordinering og handler om at skabe en fælles kultur på tværs af medarbejdergrupper i region og kommune. I Samdrift Tønder har vi eksempelvis etableret følgedage, hvor sygeplejersker på tværs af region og kommune har fået et indblik i hinandens verdner. Vi har også etableret et tværgående medarbejder-netværk for Samdrift Tønder, hvor frontlinjemedarbejdere fra region og kommune mødes mhp. at diskutere og udvikle samdrift og styrke den relationelle koordinering.

Et serviceniveau: Dette niveau omhandler hvordan, kliniske ydelser fx sårbehandling, IV-behandling eller serviceleverance er organiseret. Integration på dette niveau kunne f.eks. ske ved at etablere tværsektorielle teams eller ved at organisere sig på nye måder i fællesskab på tværs af region og kommune. Et eksempel på serviceintegration er, at vi i Samdrift Tønder arbejder på, at etablere en fælles kommunal / regional organisering vedr. forplejningsopgaven på sygehusmatriklen i Tønder, der både kan leverere mad til kommunale og regionale aktører.

Et administrativt niveau: Dette niveau handler om, at ikke-kliniske støttefunktioner og administration integreres. Dette niveau kan for eksempel handle om fælles data.

Et klinisk niveau: Det kliniske niveau handler om at selve behandlingen og plejen integreres på tværs af professioner og sektorer, f.eks. ved brug af fælles kliniske retningslinjer og forløbsbeskrivelser.

I Samdrift Tønder arbejder vi altså allerede på flere forskellige integrationsniveauer samtidig. Integrations- / samdriftsniveauerne skal ideelt set skal støtte op om hinanden og i sidste ende være til gavn for en bedre ressourceudnyttelse på tværs af region og kommune, samt til gavn for borgere og patienter så de oplever mere sammenhængende forløb jævnfør visionen for samdrift.
 


Siden er sidst opdateret 18-2-2019Samdrift Tønder - Sammen om sundhed / Tilgængelighedserklæring