Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |
Samdrift Tønder - Sammen om sundhed

Vores vision

Vores vision er at vi gennem samdrift vil bidrage til nære og sammenhængende pleje- og behandlingsforløb for de målgrupper som indgår - dette indbefatter at: 

 

  • ... sundhedsydelser kompletterer hinanden, således at der ikke foregår overlap, inkonsistens eller mangler i tilbud. Pleje- og behandlingsforløb skal på et organisatorisk niveau være koordinerede, lige fra udredning til diagnostik, behandling og pleje, til rehabilitering og løbende kontrol og justering.Samdrift Tønder skal bidrage til at patienter oplever koordinerede behandlings- og pleje forløb, hvor han eller hun får det rigtige tilbud og har kort ventetid.
     
  • ... akkumuleret information om pleje og behandlingsforhold er tilgængelig når den efterspørges, hvad enten det er fra patienter og borgere eller sundhedsprofessionelle.Samdrift Tønder skal bidrage til at de sundhedsprofessionelle kommunikerer i tilstrækkelig grad, så den enkelte patient eller borgerne oplever, at have adgang til nødvendig information, og ikke unødvendigt skal fortælle den samme historie adskillige gange til forskellige sundhedsprofessionelle.
     
  • ... der er en fortløbende kontakt imellem patienten / borgeren og sundhedsprofessionelle, og at der også er en ensartethed i hvilke sundhedsprofessionelle borgerne og patienterne møder. Samdrift Tønder skal bidrage til, at patienten oplever få men tillidsfulde relationer til de sundhedsprofessionelle og plejepersoner som kender dem.
     
  • ... pleje- og sundhedsopgaver så vidt muligt foregår i borgerns og patientens nærmiljø, herunder i borgerens eget hjem.

 

Hvis du vil læse visionsnotatet for Samdrift Tønder i sin fulde form kan du klikke her.


Siden er sidst opdateret 28-8-2018Samdrift Tønder - Sammen om sundhed / Tilgængelighedserklæring