Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |
Samdrift Tønder - Sammen om sundhed

Samdrift TønderpilOm samdriftpilFasebeskrivelse - delprojekt 1

Fasebeskrivelse - delprojekt 1

Udviklingen af samdrift forløber sig over 3 faser i hver af delprojekterne. Fasebeskrivelsen skal betragtes som en overordnet rettesnor for processen med at etablere samdrift, og der vil ikke være skarpe skel mellem de enkelte faser, da der formentlig vil blive tale om glidende overgange.

Fasebeskrivelse delprojekt 1 - sygeplejeklinik og skadeklinik

Klik på billedet for fuld visning

Klik her for at se i fuld skærm
Tidlinje

FASE 1 – Etablering af et fysisk fællesskab

I første fase etableres det fysiske fællesskab mellem skadeklinikken og sygepleje-klinikken, hvor sygeplejeklinikken er flyttet ind i juni måned 2018. Det fysiske fællesskab i sig selv, forventes ikke umiddelbart at have gevinster for borgere og patienter, men det er forventningen, at det fysiske fællesskab vil gøre, at der langsomt udvikler sig et fagligt fællesskab på tværs.
 

FASE 2 – Vi hjælper hinanden

Der vil formentlig blive tale om en glidende overgang til fase 2, hvor der etableres strukturer, der kan understøtter udvikling og vedligeholdelse af faglige fællesskaber. Det faglige fællesskab, der naturligt kan opstå i fase 1 skal systematiseres for at sikre kvalitet i de opgaver, hvor man hjælper hinanden. Fordelen i denne fase for borgere og patienter er – forudsat at borgere eller patienter giver samtykke, at der kan drages nytte af de kommunale sygeplejerskers indsigt i de kommunale tilbud og hjemlige forhold og omvendt de regionale sygeplejerskers indsigt i de regionale tilbud og muligheder. En anden fordel er, at der er mulighed for at udnytte, at der umiddelbart er overskydende tid hos sygeplejerskerne i skadeklinikken. Mulighederne for gensidig hjælp og bistand skal udfoldes nærmere i fase 2 og i fase 2’s slutning stopper vi op og evaluerer og drøfter hvilke samdrifts-initiativer der er mulige at arbejde med i fase 3 
 

FASE 3 - Vi etablerer et opgavefællesskab

De konkrete aktiviteter i fase 3 afhænger af udbyttet og de planlagte evalueringer af samdriften i fase 1 og 2, samt hvilke muligheder, der er blevet skabt for et reelt opgavefællesskab i forhold til juridiske, ansættelsesmæssige og andre forhold vedr. eksempelvis fælles ledelse.

Derfor er den sidste del af tidslinjen også lavet som en stiplet linje, da fasen på nuværende tidspunkt ingenlunde ligger fast. Derfor er det vigtigt, at vi er tro mod de evalueringer der laves efter hver fase, og får alle perspektiver bragt i spil, hvad enten man er medarbejder, faglig repræsentant eller ekstern aktør. 

 

 


Siden er sidst opdateret 28-8-2018Samdrift Tønder - Sammen om sundhed / Tilgængelighedserklæring