Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |
Samdrift Tønder - Sammen om sundhed

Samdrift TønderpilOm samdriftpilFasebeskrivelse - delprojekt 2

Fasebeskrivelse - delprojekt 2

Udviklingen af samdrift forløber sig over 3 faser i hver af delprojekterne. Fasebeskrivelsen skal betragtes som en overordnet rettesnor for processen med at etablere samdrift, og der vil ikke være skarpe skel mellem de enkelte faser, da der formentlig vil blive tale om glidende overgange.
Samdrift - kommunal akutfunktion og medicinsk daghospital

Klik på billedet for fuld visning

Klik her for at se i fuld skærm
Fasebeskrivel delprojekt 2

FASE 1 – Vi etablerer erfaringsudveksling

Udviklingen af samdrift i fase 1 består blandt andet i, at personale og ledelse fra den kommunale og den regionale funktion aftaler møder og besøg (følgeskab) med erfaringsudveksling og jobbytte i det omfang, det er muligt og relevant. Ligeledes skal der ske en fælles afklaring af, om patienterne får det nødvendige og tilstrækkelige tilbud i de konkrete sektorer og om borgerforløbene i øvrigt kan optimeres yderligere. Der skal også arbejdes med at afdække baseline og udfolde målepunkter for den løbende monitorering.

FASE 2 – Vi flytter Korttidscenter Syd ind på SHS Tønder

I fase 2 flytter Korttidscenter Syd, der i dag er beliggende med 11 pladser på Leos Plejecenter, ind på matriklen på Sygehus Sønderjylland Tønder i fysisk nærhed af Medicinsk Daghospital. Indflytningen sker i 4. kvartal 2019 med ibrugtagning i starten af 2020. Det betyder et flow af patienter fra mere eller mindre samme målgruppe.

Fra almen praksis er flowet karakteriseret ved, at den praktiserende læge vurderer, at akut sygdom er på vej eller indtruffet. Det vil sige at almen praksis anvender korttids-centret til forebyggelse af en indlæggelse og daghospitalet til diagnosticering og behandling af akut opstået sygdom. Patienterne kan derved blive i nærmiljøet.

Fra sygehuset overføres også patienter til de to funktioner. Patienter, der har været indlagt på specialafdeling eller FAM i Aabenraa, henvises til ambulant opfølgning i daghospitalet, mens andre udskrives lægeligt færdigbehandlede, men med behov for pleje til Korttidscentret.

Det lægefaglige ansvar vil være uændret.

FASE 3 – Akutfunktion og daghospital fungerer integreret.

De konkrete aktiviteter i fase 3 afhænger af udbyttet og de planlagte evalueringer af samdriften i fase 1 og 2, samt hvilke muligheder, der er blevet skabt for et reelt opgavefællesskab i forhold til juridiske, ansættelsesmæssige og andre forhold vedr. eksempelvis fælles ledelse.

Derfor er den sidste del af tidslinjen også lavet som en stiplet linje, da fasen på nuværende tidspunkt ingenlunde ligger fast. Det er det vigtigt, at vi er tro mod de evalueringer der laves efter hver fase, og får alle perspektiver bragt i spil, hvad enten man er medarbejder, faglig repræsentant eller ekstern aktør.


 
 
 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 4-9-2018Samdrift Tønder - Sammen om sundhed / Tilgængelighedserklæring