Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |
Samdrift Tønder - Sammen om sundhed

FAQ

Her har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål (Frequently Asked Questions - FAQ) om Samdrift Tønder:

 • Hvor lang er projektperioden?: Vi kalder ikke Samdrift Tønder for et 'projekt' men et 'initiativ'. Det betyder, at samdriftsinitiativer som vurderes at være virkningsfulde i forhold til visionen, fortsætter i drift, i det omfang det er muligt.
   
 • Hvornår flytter korttidscenteret ind på sygehusmatriklen?: Korttidscenter syd, der for nuværende er beliggende ved Leos Plejecenter i Tønder, flytter ind på sygehusmatriklen på Carstensgade i Tønder. Ombygning forventes at være færdig i 4. kvartal 2019. Selve indflytningen og ibrugtagningen forventes at ske i januar / februar 2020.
   
 • Skal lægerne på Medicinsk Daghospital til at have ansvar for borgere som opholder sig på korttidscenteret?: Nej, det lægefaglige ansvar er i udgangspunktet uændret, med mindre andet aftales.
   
 • Hvor mange stuer bliver der på det nye korttidscenter? Der bliver i alt 11 enkeltmandsstuer på det nye korttidscenter, dette svarer til den kapacitet man har i dag.
   
 • Hvad koster ombygningen af det nye Korttidscenter? Ombygningen er budgetteret til 8,660 mio kr
   
 • Hvordan finansieres ombygningen? Ombygningen finansieres delvist af statslige puljemidler som udgør 5,145 mio kr. - restbeløbet på 3,515 mio kr. finansieres via prioriteringspuljen, anlæg, i Region Syddanmark. Da bygningerne ejes af Region Syddanmark, afdrages restbeløbet af Tønder Kommune som et tillæg til lejen over en periode på 15 år.
   
 • Må der blive forskel på Korttidscenter Nord og Korttidscenter Syd som følge af samdrift?:
  Svaret på spørgsmålet er todelt og lyder:

  1) Korttidscenter Syd og Korttidscenter Nord betragtes som ét samlet tilbud, hvorfor der ikke ændres på visitations-kriterierne til korttidscentrene som følge af samdrift. Der må altså ikke blive forskel på de to korttidscentre, hvad angår visitations-kriterierne.  

  2) Samtidig anderkendes det, at Korttidscenter Syd og Korttidscenter Nord får eller har forskellige ”naboer” (hhv. Medicinsk Daghospital og Hjerne-skadecenter), hvis forskelligheder bør inddrages. Det betyder, at mulige synergieffekter bør udnyttes ind i det samlede tilbud, i det omfang det giver mening og kan aftales.
   
 • Er der indtænkt nattevagt på det nye Korttidscenter Syd? Ja, Tønder kommune har sat midler af, så der bliver tilstrækkelig nattevagtsdækning.
    

 

 


 

 

 


Siden er sidst opdateret 3-1-2019Samdrift Tønder - Sammen om sundhed / Tilgængelighedserklæring